Trevare   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1 Sagtømmerandel i massevirke
Nr. 2 Vurdering av norske treslag til bruk som fasadematerialer utendørs
Nr. 3 Spenninger og deformasjoner i trevirke som tørker
Nr. 4 Øket sideborduttak - Øket videreforedling.
Nr. 5 Kvalitetsforbedring basert på oppfølging av avvikskostnader
Nr. 6 Overflatebehandling av tregolv
Nr. 7 Tregolv
Nr. 8 Miljødeklarasjon av treindustriens produkter
Nr. 9 Innvendig panel
Nr. 10 Soppfarget lauvtrevirke
Nr. 11 Lerk
Nr. 12 Broer i tre
Nr. 13 Innvendig listverk
Nr. 14 Parkettgolv - fukttekniske egenskaper
Nr. 15 Endebeskyttelse av tømmer
Nr. 16 Tømmervanning
Nr. 17 Avrenning fra tømmervanning
Nr. 18 Lauvtrevirkets egenskaper
Nr. 19 Konkurransefortrinn gjennom avansert kvalitetsforbedringsarbeid
Nr. 20 Bygningselementer av massivtre
Nr. 21 Trykkimpregnering
Nr. 22 Utvendig kledning
Nr. 23 Overflatebehandling av utvendig kledning
Nr. 24 Virkesegenskapenes betydning for tørke- og høvlingskvalitet
Nr. 25 Kjerneved av furu
Nr. 26 Trebaserte plater
Nr. 27 Trebaserte konstruksjonselementer
Nr. 28 Gran
Nr. 29 Uttak av furu kjerneved
Nr. 30 Ubehandlede trefasader

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter