Mikroprosessorteknikk   
 

Opp
Grunnleggende
Mikroprosessoren
Instruksjonsflyt
Buss-systemer
Memory
Inn-/Ut-enheter
Mikrokontrolleren
Mars Sojourner-roboten
Utviklingssystem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduksjon

 

Mikroprosessoren:

 • En storskala integrert krets som inneholder hele prosessordelen i en datamaskin
 • Innebygget mikrokode for å tolke og utføre grunnleggende instruksjoner (maskinkode)
 • Delt inn i mange familier, med Intel x86 (80x86) og Motorola 68K (680x0) som de dominerende
 • Maskinkoden er ikke kompatibel mellom familiene
 • Forskjellig kompleksitet, avhengig av anvendelse (8-bits, 16-bits, 32-bits prosessorer)
 • Adresseringskapasitet avhengig av antall adresselinjer
  (32 linjer tilsvarer 32 bit, eller 232 kombinasjoner som tilsvarer 4 G (giga) adresseringskapasitet)
 • Stor kompleksitet med høy integrasjonstetthet, inntil 10-15 millioner transistorer i en krets
 • CISC (Complex Instruction Set Computer) og RISC (Reduced Instruction Set Computer)
 • Superskalar arkitektur, flere instruksjoner pr. klokkepuls, parallellprosessering
 • Antall instruksjoner pr. tidsenhet bestemmes blant annet av klokkefrekvensen (> 1GHz, gigaspeed)
 • Høy klokkefrekvens øker kravet til god kjøling

 

 • Moore's lov: antallet transistorer i en prosessor fordobles hver 18. måned (gyldig siden 1970)
 • Moore's lov kan også anvendes på harddisker, memorykretser, prosessor klokkefrekvens, prosessoreffekt og prosessor integrasjonsteknikk (micron prosess)

Startside ] Opp ] Grunnleggende ] Mikroprosessoren ] Instruksjonsflyt ] Buss-systemer ] Memory ] Inn-/Ut-enheter ] Mikrokontrolleren ] Mars Sojourner-roboten ] Utviklingssystem ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter