Lover og regler   
 

Opp
Lover for et byggeprosjekt
Skatteregler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bygge- og anleggsvirksomhet. Tillatelser. ( Brønnøysundregistrene )
  I en rekke næringsvirksomheter og yrkesgrupper stilles det formelle krav for å få tillatelse, autorisasjon, konsesjon eller bevilling.
  Byggeregler.
  STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT med oversikt over byggereglene.
  Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern med lover, forskrifter og veiledninger.
  DBEs lover, forskrifter og veiledninger - Bygge- og saksbehandlingsregler - Internkontroll, brannsyn og ulike brannobjekter Informasjons,- fagstoff- og undervisningsstoff - Hvordan bruke DBEs oppslagsverk Føre Var...
 
  Kommunens vedtekter (Oversikt over alle kommuner)
  Skal du bygge eller utføre noe på eiendommen er det viktig å kikke på vedtektene til kommunen dere bor i. bygghjelp.no gir dere oversikt over alle Norges kommuner med oversikt over vedtektene til den enkelte kommune. Trykk på kommunen dere ønsker informasjon fra inne i Lovdata.
  Oversikt over juridiske standarder pr. desember 1999
   
  Oversikt over Norske lover ( Lovdata )
   
  Produkt- og Elektrisitetstilsynet med lover og forskrifter.
  Produkt- og Elektrisitetstilsynet arbeider etter Kommunal- og regionaldepartementets og Barne- og familiedepartementets retningslinjer og budsjettdirektiv, politiske vedtatte mål og de lovene der Produkt- og Elektrisitetstilsynet har forvaltningsmyndighet. Det vil si lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester.
  Samferdselsdepartementet med lover, forskrifter og veiledninger.
   
  Sentrale forskrifter fra Lovdata
   
  Statens Forurensingstilsyn med Lover og forskrifter.
  Statens forurensningstilsyn (SFT) er et direktorat under Miljøverndepartementet og ble opprettet i 1974. SFT skal bidra til å skape en bærekraftig utvikling. Vi arbeider for at forurensning, skadelige produkter og avfall ikke skal føre til helseskade, gå utover trivselen eller skade naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Startside ] Opp ] Lover for et byggeprosjekt ] Skatteregler ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter