Lagringsteknologi   
 

Opp
RAM/ROM
Diskett
Harddisk
CD
DVD
Grensesnitt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduksjon

 

Informasjon kan lagres i et datasystem på ulike måter. Lageret kalles for dataminnet (eller hukommelse - memory). Minnet er organisert som et primærlager og et sekundærlager. Primærlageret fungerer som et hurtiglager for midlertidig lagring av informasjon. Sekundærlageret skal ta vare på informasjon som skal lagres permanent.

  • Primærlageret eller hurtiglageret i datamaskinen består av lagringselementer som er bygget opp av elektroniske komponenter som er avhengige av at det tilføres spenning for å holde på informasjonen. Primærlageret kan bestå av to typer minne: et minne som bare kan leses (ROM - Read Only Memory) og et minne som både kan leses og endres (RAM - Random Access Memory).

    ROM-lageret brukes for eksempel til datamaskinens BIOS (det grunnleggende inn- ut systemet, eller programmet som får alle datamaskinens enheter til å snakke sammen).

    RAM-lageret brukes til å lagre instruksjoner, programmer og midlertidige data som til enhver tid er aktive (oppstartet) i datamaskinen. Så lenge datamaskinen er slått på, vil dette lageret beholde innholdet sitt. Innholdet går tapt med en gang maskinen slås av. Denne typen lagringsmedium kan også anvendes på ulike måter for å øke datasystemets hurtighet og ytelse, som for eksempel cache-minne (meget rask RAM)  til prosessoren slik at den kan utføre sine instruksjoner raskere og mer effektivt. Cache brukes også som grensesnitt til harddisk. Data som skal leses flere ganger fra en harddisk legges i harddiskens cache-grensesnitt og er således raskere tilgjengelig enn om prosessoren må inn på harddisken hver gang for å søke seg frem til informasjonen.

 

 

  • Sekundærlageret eller permanentlageret vil holde på informasjonen selv om maskinen slås av. Et slikt lager kan være en harddisk som lagrer informasjonen på magnetiserbare plater. Harddisken kan både leses fra og skrives til, og er således hensiktsmessig for oppbevaring av informasjon som brukeren kan endre. For eksempel ligger programvare som ikke er aktiv her, mens aktive programmer er kopiert til maskinens hurtiglager. Harddisken er ikke på langt nær så hurtig som RAM, og har derfor også et cache-grensesnitt som kan kompensere litt for dette.

  • Et lagringsmedium som kan inneholde store datamengder er CD og DVD. Disse egner seg for lagring av permanentdata som ikke skal endres, for eksempel sikkerhetskopier av informasjon på en harddisk, eller for distribusjon av programvare. Informasjonen brennes i platen ved hjelp av en laser. Innholdet kan ikke endres senere; prosessen er irreversibel.

  • Det finnes teknologier som kombinerer harddiskens fleksibilitet med det optiske mediets kapasitet. For eksempel CD-RW (lese/skrive), DVD-RW og HD-MO (MD) (høy-tetthets magnetisk-optisk minidisk).

 

Eksempel på datamaskin med primær- og sekundærminne med cache

   
 

 

Startside ] Opp ] RAM/ROM ] Diskett ] Harddisk ] CD ] DVD ] Grensesnitt ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter