Kvimarka 92   
 

Opp
Tegninger
Forskrifter
Bilder
Nærbø Kirke
Dokumenter
Edlandsbakken
Utstyr som er brukt
Hussalg Edlandsbakken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegninger

Hustegninger.

Forskrifter

Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk.

Bilder

Bilder tatt i byggeperioden.

Nærbø Kirke

Bilder fra oppføringen av Nærbø Arbeidskirke (som ble oppført i samme periode som huset vårt).

Dokumenter

Dokumenter brukt i forbindelse med byggesøknad.

Kontakter
Kontakter i forbindelse med byggeprosessen.
 

 

Typisk dialog i forbindelse med husbyggingen:

 

Startside ] Opp ] Tegninger ] Forskrifter ] Bilder ] Nærbø Kirke ] Dokumenter ] Edlandsbakken ] Utstyr som er brukt ] Hussalg Edlandsbakken ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter