Harddisker   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harddisk -

Harddisken er hovedlageret i datamaskinen. Her ligger de fleste programmer og datafiler. Platene i harddisken er laget av metall og ikke plast slik som i disketten. Derav navnet. En harddisk vurderes etter flere kriterier:

 Kapasitet og organisering

Harddisken er bygd opp på samme måte som disketten, men med forskjellig antall spor og sylindrer etter diskens kapasitet. I og med at diskene er fysisk større enn diskettene og det faktum at en harddisk består av mange disker koblet sammen under hverandre har en harddisk i dag kapasitet på flere GigaByte med informasjon. 

En harddisk med 619 sylindre, 32 hoder og 63 spor vil da kunne lagre: 

32 hoder * 63 spor * 619 sektorer(sylindre) * 512 byte = 638.926.848 Byte = 638 MB

En harddisk kan også partisjoneres. Dette vil si at vi deler den fysiske disken inn i 2 eller flere partisjoner. En partisjon kalles også for en logisk disk. Vi kan derfor ha både C: og D: som logiske disker ut i fra den ene disken vi har i maskinen vår. Boot record, FAT og katalog er likedan som på en diskett.

Tilgangstid og overføringshastighet

Tilgangstiden er hvor lang tid det tar for lese- og skrivehodene å plassere seg på riktig plass på disken for å begynne og lese eller skrive data. Dette tar fra 10 til 80 milisekunder.
Overføringshastigheten er hvor fort data kan overføres fra harddisken til internminnet etter at hodet er plassert på riktig sektor. Vanlig i dag er fra 5 til 20 MB per sekund.

Hurtigminne for disk (diskcache)

Når noe leses fra disken blir et visst antall etterfølgende sektorer automatisk overført til hurtigminnet. Sannsynligheten er stor for at det er akkurat denne informasjonen internminnet vil ha neste gang. Dermed sparer internminnet mye ventetid.

Grensesnittstandard - IDE, EIDE, SCSI

IDE - Den opprinnelige PC-disken. Leveres med innebygd kontroller på harddisken. Kapasiteten på IDE diskene er begrenset. I og med at IDE disker bruker PC sin BIOS for å lese fra og skrive til harddisken så støtter den bare 1024 sylindrer, 16 lese- og skrivehoder og 63 sektorer for hvert spor. Dette gir 1024*16*63*512=504MB.
EIDE - Enhanced IDE - Denne standarden har ingen begrensning på størrelsen på disken, den er raskere og den omfatter CD-ROM spillere og båndstasjoner og tillater opptil 4 enheter tilkoblet.
SCSII - En mye brukt standard for både PC og MAC i profesjonelle maskiner. Her kan nesten alt tilleggsutstyr kobles til. I alt 7 enheter kan kobles til. SCSII2 er en utvidelse avSCSII.

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter