Energi   
 

Opp
Energi sparetips
Varmepumper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi sparetips

Fyr ikke for kråkene...

Varmepumper

Hvordan fungerer de forskjellige typer varmepumper.

Varmepumpeanimasjon

Hvordan fungerer en varmepumpe?

 
 
 
 
 
 
Enøk-sentrene i Norge

Med programmet "Din Enøkbolig" kan du beregne hva som er normal energibruk for din bolig, og sammenlikne med ditt virkelige forbruk. Du kan også legge inn ulike enøktiltak og få en pekepinn på hvordan tiltakene vil påvirke energibruken.

Rogaland Enøk

Regionsavdeling

Vannbåren varme

Berregningspropgram for vannbåren varme

Husbanken premierer bruk av alternativ energi

Husbanken tilbyr nå 150.000 kroner ekstra i lån og tilskudd til husbyggere som vil investere i alternativ energi.

NOVAP

Norges Varmepumpeforrening

Strømpriser

Strømpriser fra Norsk Familieøkonomi

Rapport om luft/luft varmepumper
Sintef rapport om luft/luft varmepumper (pdf)

 

Vannbårent gulvvarmeanlegg med dobbelmantlet bereder og varmepumpe. Varmepumpen har varmeopptak fra grunn/sjø og fra  ventilasjonsluft:

 

 

Startside ] Opp ] Energi sparetips ] Varmepumper ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter