Digitalteknikk   
 

Opp
Tallsystemer og koder
Logikk og Log. Porter
Kombinatoriske funk.
Boolsk Algebra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallsystemer og koder

Desimale tall, binære tall, bit, byte, word, kilo og mega, binær aritmetikk, heksadesimale tall, tekst

Logikk og logiske porter

Inverter, OG-funksjon, ELLER-funksjon,

 
Kombinatoriske funksjoner

Enkoder, dekoder, multiplekser, demultiplekser

 
Bolsk algebra

Matematiske regler for sammensatte logiske funksjoner

 

Digitalteknikk - Introduksjon

 

Digital versus Analoge Størrelser

 • Analoge systemer har inn- og utganger som kan anta en kontinuerlig rekke av verdier
 • Digitale systemer har mulighet for å regenerere og håndtere elektriske signal som er degraderte
 • Den virkelige verden opererer analogt, dvs. med kontinuerlige størrelser, mens digitale størrelser trenger grensesnitt, eller signalomformere, for å håndtere analoge innretninger

  Fordeler med digitale systemer fremfor analoge:
 • kan prosessere og lagre verdier mer effektivt og pålitelig
 • har større nøyaktighet og presisjon
 • er enklere å konstruere
 • kan programmeres
 • er mindre påvirket av støy
 • enklere fabrikasjonsprosesser

 

 

Binære tall og Logiske nivå

 • To tall i det binære system: 0 og 1
 • et siffer som kan anta verdiene 0 og 1 er kalt "bit"
 • Logisk nivå: HØY = 1, LAV = 0 (positiv logikk)
 • Elektrisk kan dette representeres som: +5Volt = 1, 0Volt = 0

 

 

Digital bølgeform som bærer av Binær informasjon

 • En strøm av binære data (datastrøm) bærer informasjon
 • Overføring av data på seriell form
 • Overføring av data på parallell form

 

Overføring av Binær informasjon

 • Elektrisk
 • Optisk
 • Radiolinje / eter / satellitt

Eksempler på formidling av "binær" informasjon fra eldre og nyere tid:

 • Vardebrenning
 • Røyksignaler (informasjonen ligger også i avstanden mellom røykdottene)
 • Morse

 

Grunnleggende logiske Operasjoner

 • Logikk er et uttrykk som brukes om kretser som kan implementere logiske funksjoner
 • Digitalteknikken anvender logiske funksjoner (Boolsk matematikk)
 • Et utsagn er SANT (TRUE) eller USANT (FALSE), og kan representeres som 1 og 0 (positiv logikk) eller elektrisk som +5 Volt eller 0 Volt.
 • En logisk funksjon har en eller flere innganger, og en utgang
 • En krets som utfører en spesiell logisk funksjon kalles for en logisk port

 

 • IKKE-funksjonen (NOT) endrer det logiske nivå til det motsatte (inverterer)
 • OG-funksjonen (AND) gir TRUE bare dersom alle innganger er TRUE, ellers gir den FALSE
 • ELLER-funksjonen (OR) gir FALSE bare dersom alle innganger er FALSE, ellers gir den TRUE

 

 

Startside ] Opp ] Tallsystemer og koder ] Logikk og Log. Porter ] Kombinatoriske funk. ] Boolsk Algebra ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter