Byggesøknad   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Blanketter som kan brukes i byggesaksbehandling. Blankettene er gratis å bruke
  Blanketter som kan brukes i byggesaksbehandling er utviklet av en arbeidsgruppe under NBR. De er som oftest gode hjelpemidler for kommunikasjonen i byggesaken. På denne siden finner du blankettene fra NBR, og oppdateringer av dem vil alltid bli først tilgjengelig her. Blankettene er gratis å bruke, kan fylles ut direkte på skjermen og skrives ut på din egen skriver.
  Byggeprosessen (Statens bygningstekniske etat)
   
  Byggereglene. TEST DIN KUNNSKAP. ( Statens Byggetekniske Etat )
  Plan og bygningsloven. søknad. kunnskap.
  Fremgangsmåter i byggesaker. ( Pbe. Oslo )
   
  KIB kommunemodul samler viktig informasjon fra byggesaksavdelingene i de ulike kommuner
  KIB kommunemodul samler viktig informasjon fra byggesaksavdelingene i de ulike kommuner. Gjennom en ensartet navigeringsverktøy blir det enkelt å finne frem til viktig informasjon i byggesaksprosessen. I mars 2000 har de første kommunene kommet med elektroniske byggesaksskjemaer! Last ned skjemaene direkte fra KIB kommunemodul, fyll inn, skriv ut og send det til kommunen!
  Regelverk, veiledninger og brosjyrer. Miljøverndepartementet
   
  Trenger du hjelp med byggesøknad.
  Boligprodusentene har utarbeidet en interaktiv opplæring i utfylling av blankettene til en byggesøknad.Trenger dere hjelp , gå til Boligprodusentenes side og trykk på opplæring i utfylling av blanketter i en byggesøknad. Da vil dere bli førte gjennom hele utfyllingen. Håper at det kan være til god hjelp for dere. Der er også hjelp angående søknad om lokal og sentral godkjenning for bedrifter.
 
  Veiledere for utforming av byggesøknader. ( Pbe. Oslo )
  Nybygg, fra enebolig til større bygg
Frittstående garasje (carport), bod, boligbrakke på arbeidsplass o.l.
Kiosker - Gatekjøkken
Varige konstruksjoner og anlegg
Støttemurer
Svømmebasseng
Endringer i eksisterende bebygggelse, tilbygg, påbygg og underbygg
Balkong - nybygg, endring og innglassing
Utskifting av vinduer
Innredning av bad, dusj og WC - rom
Bruksendring
Riving
Ventilasjonsanlegg
Innredning av leilighet på loft
Gjerder (innhegning)
Skilt og reklame
Masseutak og fyllinger i marka
Midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg
Mindre byggearbeider på boligeiendom
Sammenslåing og oppdeling av leiligheter
Installasjon av heis
Heis
Uteservering
Riving av brannbalkonger
Midlertidig eller permanente brakker
Utomhusplan

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter